Hala'litino Qaccuwa fana nna cufa kaayisamme

Hala'litino qaccuwa hakko uduunnichi aana wirrisakki fooliishiishatto yannara assiishshaho baxxitino bidora, borrote saaxine woy mayino hajajora harancho xawishsha uyitanno.

Hala'litino Qaccuwa fana nna cufa kaayisamme:

Hala'litino Qaccuwa yannate geeshira doyisate:

Please support us!