Shaete kaa'laancho - Danuwa nna suudishuwa qineessi

Doorantino barekkira barete mashalaqqe badanno.

Doorantino barubba

Barete mashalaqqe muccisate bare doori.

^

Dirtote giddo mitte eo doorantino bare alira harisate qiphisi.

v

Dirtote giddo mitte eo doorantino bare worora harisate qiphisi.

Dirtote saaxinewiinni doorantino bare huni.

+

Dirtote saaxinera haaroo daatu bare ledi.

Barete mashalaqqe

Barete su'ma

Dooramino daati bare su'ma leellishanno. Hasirittoha ikkiro, haaroo su'ma ea dandaatto.

Barete dana

Barete dana doori.

AutoValue

Ee qineessittoro, Konni daati bare hornyuwadaatubeeze motorenni kalaqantino.

Eote shiqqo

Qinoo ee ikkituro, tini bare mulla ikka dinose.

Hojja

Daatu barera fikiimootu kiiro badanno.

Tonnishshu dargubba

Daatu barera tonnishshu dargubba kiiro badanno. Kuni doorshi kiirote woy tonnishshu daati barera calla shiqanno.

Gadete hornyo

Ee/dee'ni barera gadete hornyo badanno.

Umikkinni-ledi hedote fooliishsho

Umikkinni-ledi hedote fooliishsho baxxitino intijere daatu barera hajajannoha SQL hajajo badaancho ei. Lawishshaho, aantanno MySQL hedote fooliishsho "id" ayee yannara hedote fooliishsho daatu bare kalaqanno gede ledate AUTO_INCREMENT hedote fooliishsho horoonsiranno:

CREATE TABLE "shae1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Lawishshaho, AUTO_INCREMENT Umikkinni-ledi hedote fooliishsho saaxinera eessa noohe.

Shaete Kaa'laancho - Umi qulfe qineessi

Please support us!