Qoolu Kiirra

Surki - Qoolu Kiirradooratenni Rippoorte Ijaaraanchiha Qoolu Kiirra hasaawa fana dandaatto.

Tugote Bido

Siikki-F1 xiiwi nna tenne eote saaxinera irkote borro la"ate ajotenni eote saaxine leellishi.


OK qiphisittoro, Daatu bare qoolu kiirrara surkantanno. Umaalli woy lekkaalli qarqar hoogiro, qarqaru hasiisi garinni kalaqamanno.

Daatu bare qiphisa nna mittu qarqari giddo wole ofollara goshoosha dandaatto, woy akattate xullaallo giddo akatta muccisi.

Please support us!