Xa'mote kaa'laancho - Hasate ikkitubba

Xa'mo meemiissate hasate ikkitubba badanno.

Aantannore baala fiixoonsi

lojikaale AND horoonsidhe baala ikkitubbanni xa'muwa meemiisaate doori.

Aantannore ayeeno fiixoonsi

lojikaale OR horoonsidhe ayee ikkitubbanni xa'muwa meemiisate doori.

Bare

Meemiissate ikkitora barete su'ma doori.

Ikkito

Meemiissate ikkito doori.

Hornyo

Meemiissate ikkitora hornyo doori.

Xa'mote Kaa'laancho - Tittirsha woy Xaphisha

Please support us!