Xa'mote Kaa'laancho

Xa'mote Kaa'laanchi daatubeeze xa'mo akatisattora kaa'lannohe. Suuqantino xa'mo gedenoonni yaamama dandiitanno, giraafichote horoonsiraanchi reqecciimo, woy SQL afii hajajo horoonsire umi-loosaanchinni kalaqamanno.

Xa'mote Kaalaancho - Barete Doorsha

Xa'mo kalaqate shae badanno, nna xa'mote giddo lexxitara hasiratto barubba badanno.

Xa'mote Kaa'laancho - Dirammete Aante

Xa'mokki giddo daatu maareekkubbara dirammete aante badanno.

Xa'mote kaa'laancho - Hasate ikkitubba

Xa'mo meemiissate hasate ikkitubba badanno.

Xa'mote Kaa'laancho - Tittirsha woy Xaphishsha

Xa'monnita baala maareekkuwa leellishanna hoonge, woy xaphoomu ledo assiishshubba gumma calla badanno.

Kuni qooli kiirote barubba xa'mote giddo xaphooma ledo asiishshubba horora fajjora calla leellitanno.

Xa'mote Kaa'laanchi - Gaamishsha

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Xa'mote kaa'laancho - Gaamammete ikkitubba

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Xa'mote Kaa'laanchi - Soorrote su'muwa

Soorrote su'muwa barete su'muwira gaamanno. Soorrote su'mubba doorshaho, nna horoonsiraanchohu roore jaaloomiitete su'ma aanno. Lawishshaho, soorrote su'mi barubba addi addi shaubba mittu dani su'ma afidhanno woyite kaa'la dandaanno.

Xa'mote Kaa'laancho - Xaphoomuillacha

Xa'mote su'ma ei, nna kaa'laanchu goofihu gedensaanni xa'mo leellishate woy soorrate hasirattoro badanno.

Badhera

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Aananoha

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Gudi

Kaa'lote baala soorona cufa loosansi.

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.

Huni

Closes dialog and discards all changes.

Xa'mote Kaa'laancho - Barete Doorsha

Please support us!