Horoonsiraanchu Su'ma nna Saiqaalu Shiqqo

Horoonsiraanchu su'ma

Daatu buera xaadisate horoonsiraanchu su'ma ei.

Saiqaale

Daatu buera xaadisate saiqaale ei.

Saiqaale yannate goofimarchi geeshsha qaagi

Xaa LibreOffice yanna giddo mittu dani daatu bue wirro qolte xaadisatto woyite ledote hasaawi hasiisikkinni mittu dani horoonsiraanchu su'ma nna saiqaale horoonsirate doori.

Please support us!