Set up a connection to text files

Borrote suudishshi giddo eino daatubeezera qineessubba badanno.

Borrote suudishshi daatubeeze giddo, daatu suudisantinokki ASCII fayile giddo kuusamino, mitte mittenti maareekko haawiittimmatenni cifantino. Daatu barubba badaanotenni beehantino. Daatu barubba giddo borro kayiinni maqishshu malaattanni beehantino.

Borrote fayilla haruma

Borrote fayilera woy fayillara haruma ei. Mitte borrote fayile hasirittoro, ayeehano fayilete su'mi laalcho horoonsira dandaatto. Hanqafaanchu su'ma eittoha ikkiro, hakko hanqafaanchi giddo borrote fayiilla borrote daatubeeze fayile gede qaagamate *.csv laalcho afira noose.

Soroowaancho

Fayilete doorshi hasaawa fanate qiphisi.

Xawado borro fayiilla (*.txt)

Tenne txt fayiilla injeesate qiphisi.

'Taxxeessunni badantino hornyuwa' fayiilla (*.csv)

Tenne csv fayiilla injeesate qiphisi.

Woyyado

Woyyado fayiilla injeessate qiphisi. Borrote saaxine giddo laalcho ei.

Barete badaancho

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

Borrote badaancho

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

Tonnishshu badaancho

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

Kummate badaancho

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

Daatubeeze kaa'laancho

Please support us!