Set up Spreadsheet connection

Ofolla nna fayilete su'ma

Isipiriidishittete fayilera haruma nna fayilete su'ma ei.

Soroowaancho

Fayilete doorshi hasaawa fanate qiphisi.

Saiqaalu shiqino

Horoonsiraanchu daatubeeze bortajewiinni saiqaale xa'mate doori.

Daatubeeze Kaa'laancho

Please support us!