Makirobeeze akisese xaadisaancho

Makirosofitete Akisese woy 2007 Akisese suudishshi giddohoro afidhino daatubeeze fayilera qineesoota badanno.

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Makirosofitete Akisese daatubeeze fayile

Daatubeeze fayilera haruma badanno.

Soroowaancho

Fayilete doorshi hasaawa fanate qiphisi.

Daatubeeze Kaa'laancho

Please support us!