Amadisiishshu Dani kaa'laancho

Xaa daatibeezera amadisiishshu dana soorranno.

Tene hajajo injeesate...

Daatubeeze xullaallo giddo, Muccisi - Daatabeeze - Amadisiishshi Dana doori


Amadisiishshu Dani Kaa'laanchi sase qoolla amadino. Baala qineessubba mittu daatubeeze daniwiinni woleho sowa didandaatto.

Lawishshaho, suudishshu giddo duucha woyite baysiishshu daatubeezenni afantinokkita daatubeeze fayile fanate kaa'laancho horoonsira dandaatto.

Daatubeeze dana

Xaadisate hasiroottoha daatubeeze dana doori.

Luphiima Akatta

Daatubeezera gama doorshubba badanno.

Ledote qineessubba

Daatu buera ledote doorubba badanno.

Please support us!