Daatubeeze Fayile

Daatubeeze fayile xullaallo shaubba, illachuwa, xa'muwa, nna LibreOffice giddo daatubeeze rippoortuwa uurrisanno.

Please support us!