Kalaqantino Hornyuwa

Haaruu daati maareekkuwara umisenni kalaqantino hornyuwara doorshuwa badanno.

Aantanno qorqorshubba shiqqo daatubeeze dani aana irkidhanno:

Kalaqantino hornyuwa unte fushshi

Xaa ODBC woy JDBC daatu bue giddo umisinni lexxino daatu barubbara Enables LibreOffice irko dandeessanno. SDBCX bisi giddo irkisantinokki daatubeeze ikkiro konne doorsha doori. Xaphoomunni, umisinni lexxa umi qulfe barera doorantino.

Umikkinni-ledi hedote fooliishsho

Umikkinni-ledi hedote fooliishsho baxxitino intijere daatu barera hajajannoha SQL hajajo badaancho ei. Lawishshaho, aantanno MySQL hedote fooliishsho "id" ayee yannara hedote fooliishsho daatu bare kalaqanno gede ledate AUTO_INCREMENT hedote fooliishsho horoonsiranno:

CREATE TABLE "shae1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Lawishshaho, AUTO_INCREMENT Umikkinni-ledi hedote fooliishshora saaxinera eessa noohe.

Kalaqantino hornyuwa xa'mo

Umi qulfe daati barera goofimarchu umisenni lexxitino hornyo qolannoha SQL hedote fooliishsho ei. Lawishshaho:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!