Luphiima Akatubba

Daatubeezera luphiima akatubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Daatubeeze xullaallo giddo, Muccisi - Daatabeeze - Akatubbadoori, click Luphiima Akatubba gaxa qiphisi


Kalaqantino Hornyuwa

Haaruu daati maareekkuwara umisenni kalaqantino hornyuwara doorshuwa badanno.

Addi qineessubba

Daatubeeze giddo daatunni horoonsira dandaatto doogo badanno.

Please support us!