Xaphooma

Daatubeeze shae gashaanchu gede kalaqatto yannara, konne gaxa horoonsiraanchu akisese gumulate, nna daata muccisa woy shaete gano horoonsira dandaatto.

Gashshaancho ikka hoogittoro, Xaphooma gaxa doorantino shaera akisesete qiniitubbakki la"ate horoonsira dandaatto.

Shaete su'ma

Doorantino daatubeeze shae su'ma leellishanno.

Dana

Daatubeeze dana leellishanno.

Ofolla

Daatubeeze shaera wo'ma haruma leellishanno.

Daata nabbawi

Horoonsiraanchu daata nabbawanno gede fajjanno.

Daata surki

Horoonsiraanchu haaroo daata surkanno gede fajjanno.

Daata soorri

Horoonsiraanchu daata soorranno gede fajjanno.

Daata huni

Horoonsiraanchu daata hunanno gede fajjanno.

Shaete gano soorri

Horoonsiraanchu shaete gano soorranno gede fajjanno.

Tiro

Horoonsiraanchu shaete gano hunanno gede fajjanno.

Maqishshoota soorri

Horoonsiraanchu tirantino maqishubba soorranno gede fajjanno, lawishshaho, shaete haaroo xaadooshshubba eate woy noota hunate.

Please support us!