Xaphooma

Xaphooma

Daatubeeze shae gashaanchu gede kalaqatto yannara, konne gaxa horoonsiraanchu akisese gumulate, nna daata muccisa woy shaete gano horoonsira dandaatto.

Xawishsha

Please support us!