Caccafoota loosaansis

Daatu bue ekisipiloorere giddo, shae shaete amadooshshi aanira goshooshatenni nna woratennihinkiila dandaatto. Kuni caccafoota Loosaansi hasaawi Shae Hikiili hasaawira layinki xullaallooti.

Heeraancho caccafoota

Gurayiidi dirto saaxine

Hinkiilote shae giddo leda dandaattoha gato daatu barubba diranno. Daatu bare hinkiilate, su'masi qiphisi, nna aanchite > ilka qiphisi. Baala barubba hinkiilate, >> ilka qiphisi.

Qiniiti dirto saaxine

Hinkiilote shae giddo leda hasiratto barubba diranno.

Ilkubba

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Aananno qoola

Please support us!