Xa'mo woy Shae Goshooshatenni-nna-Woratenni Hinkiili

Xa'mote woy shaete goshooshamme-nna-woramme Hinkiilote Shae hasaawa fantanno, kuninoxa'mote woy shaete hinkiiloradoorshuwa tirattora fajjannohe.

Tene hajajo injeesate...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Konne Hinkiilote Shae hasaawi ledo dandaatto:

Mittu dani daatibeeze giddo woy babbaxxino daatibeezubba mereero hinkiila dandaatto.

Shae Hinkiili

Shae daatubeeze xullaallo shaete qarqarira goshooshatenni nna woratenni shae hikiila dandaatto. Shae Hinkiili hasaawi shiqanno.

Caccafoota loosaansis

Daatu bue ekisipiloorere giddo, shae shaete amadooshshi aanira goshooshatenni nna woratennihinkiila dandaatto. Kuni caccafoota Loosaansi hasaawi Shae Hikiili hasaawira layinki xullaallooti.

Suudisammete dana

Daatu bue ekisipiloorere giddo, shae shaete amadooshshi aanira goshooshatenni nna woratenni hinkiila dandaatto. Kuni Suudisammete dani hasaawi Shae Hikiili hasaawira sayiikki xullaallooti.

Please support us!