Shae Doori

Shae baaru qamalchiwiinni/ Netiskeppe LibreOffice giddo teessote gede kaa'lannoha badanno.

Tene hajajo injeesate...

Address Data Source Wizards - Table selection


LibreOffice giddo konni daatu buera borreessamanno umi horoonsiraanchu pirofayiile baala shaubba borreesama noosi. Mitte LibreOffice qixxaawooti giddo horoonsiramanno shae gede bada noohe.

Dirtote saaxine

LibreOffice qixxaawubbara teessote maxaafi gede kaa'litanno shae badanno.

Tugote Bido

You can make changes to the templates and documents at a later time by choosing Muccisi - Daatukaima soorridooratenni gedensiidi yannara qixxaawubbate nna bortajubbate soorro kalaqa dandaatto.


Please support us!