Teessote Daati bue

Kuni kaa'laanchi shiqqino teesso maxaafa LibreOfficegiddo daatu bue gede borreessanno.

Tene hajajo injeesate...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


Teessite daata nna wole daatu bu'a LibreOfficegiddo ayee yannara borreessanno:

Teessote maxaafi Borreessamme

Ballo gobayidikki teesso maxaafi borro doori

Baalu amuraati aana baala borrubba dishiqqino.

Thunderbird

Gaamotehalaalimma giddo balaxxe teessote maxaafa horoonsiroottoro konne dooro doori.

KDE Teessote maxaafa

KDE balaxxe teessote maxaafa horoonsiroottoro konne dooro doori.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Dunka soorro

Dunka soorro giddo balaxxe teessote maxaafa horoonsiroottoro konne dooro doori.

Dunka soorro LDAP

Dunka soorro giddo balaxxe teessote maxaafa horoonsiroottoro konne dooro doori.

Gaamotehalaalimma

Gaamotehalaalimma giddo balaxxe teessote maxaafa horoonsiroottoro konne dooro doori.

Wole gobayiidi daatu bue

LibreOffice giddo Wole gobayiidi daatu bue teessote maxaafi gede borreessa hasirittoro konne dooro doori.

Huni

Ayee soorro nookkiha kaa'laancho woranno.

Badhiido

Alibiidi qaafora dooroottoha la"attora fajjannohe. xaa qineessubba suuqantanno.

Aante

xaa qineessubba nna aananno qoolira suuqanno.

Kalaqi

Daatu bue kalaqanno nna hasaawa cufanno.

Please support us!