HTML Gobbara soyi - qoola 4

Attamote umu qooli aana leella noosi mashalaqqe badanno.

Umu qoola kalaqi dooro malaatisa hoogittoro woy umikkinni loosi woy WebCast, Kaa'laanchoho albiidi qoolla giddo konne qoola kubba dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Umu qooli mashalaqqe

Borreessaancho

Atamote borreessaanchi su'ma badanno.

Email address

Specifies the email address.

Ateha mini qoola

Ateha mini qoola badanno. Qooli xaadisaanchu attamote giddo suuqamanno.

Ledote mashalaqqe

Umu qooli aana shiqinohura ledote borro badanno.

Please support us!