HTML Gobbara soyi - qoola 1

Umi qooli aana noo akeeka doora woy haaroo kalaqa dandaatto.

Gobbara sowaate doorootto qineessuubbara umi-loosaanchinni wolootu gobbara sowaate akeeki gede suuqamino. Kalaqiqiphisitto gedensaanni akeeku su'ma ea dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Akeeka gaami

Konni qarqari giddo, haaroo akeeka kalaqate doora nna noo akeeka doora woy huna dandaaatto.

Akeeka hunittoro, kaa'laanchu giddo akeeku mashalaqqe calla hunatto. Gobbara soyi fayile konni loosinni diba'nno.

Haaroo akeeka

Kaalanchoho aantanno qoollara giddo haaroo akeeka kalaqanno.

Noo Akeeka

Akeeku dirtowiinni noo akata qaafubbate hanafote bixxille gede kaalanchoho aantanno qoollara qaafubbate hanafote bixxille gede hogowanno .

Akeeku dirto

Noo akeekkubba baale leellishanno.

Dooramino Akeeka Huni

Akeeu dirtowiinni dooramino akeeka huni.

Please support us!