Suudu kaa'laancho - Su'ma Qineeassi

Specifies the name of the form and how to proceed.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Suudu su'ma

Suudu su'ma badanno.

Suudunni loosi

Suude suuqi nna, daata eatenna leellishate suudu bortaje gede fananno.

Suude soorri

Suude suuqi nna, ofolla soorrate muccisi gari giddo fananno.

Suudu Kaa'laancho

Please support us!