Suudu kaa'laanchi - Akatubba Loosaansi

Suudu akatubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Akatubba loosaansi

Suudeho qoolu akata badanno.

Barete qacce

Specifies the field border style.

Qacce dino

Qacce afidhinokki barubba badanno.

3D lawa

3D lawa afidhino barete qaccuwa badanno.

Mullicho

Mullicho labbanno barete qaccuwa badanno.

Suudu Kaa'laancho - Gambooshshu su'ma

Please support us!