Kaa'laanchuwiinni- xaaddino barubba afiri

Angate doorshi barubba kaiminni cinaancho suude qineessate qaafo 2 giddo doorittoha ikkiro konni kaalaanchu qooli aana xaaddino barubba doora dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Umi xaande cinaanchu suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Umi xaande qaru suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Layinki xaande cinaanchu suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Layinki xaande qara suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Sayiikki xaande cinaanchu suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Sayiikki xaande qara suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Shoolki xaande cinaanchu suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Shoolki xaande qara suudi bare

Qara suudi barera xaaddinota cinaanchu suudi bare, tenne dirtote saaxinenni aantanno dirtote saaxine giddo dooroottota doori.

Suudu kaa'laancho - Qorqorshuwa Suwisi

Please support us!