Ajadu Kaa'laanchi - Su'ma nna ofolla

ajandu qixxaawora coyi umonna ofolla doori.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Qixxaawote coyi umo

Ajandu qixxaawora su'ma badanno.

Haruma

Ajandu qixxaawo fayiilete su'mi ledo wo'ma haruma badanno.

Tenne qixxaawowiinni ajanda kalaqi

Ajandu qixxaawo kalaqannonna suuqanno, aanteteno hattenne qixxaawo kaiminni haaroo ajandu bortaje fananno.

Tenne qixxaawora angate soorrubba loosi

Ajandu qixxaawo kalaqannonna suuqanno, aanteteno hattenne qixxaawo ledote muccisammera fananno.

Ajandu Kaa'laanchwa hari

Please support us!