Ajandu Kaa'laancho - Ajandu Uduunne

Coyi umi aana attamama noonsa ajandu qixxaawo badanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Umma

Ajandu umma ei. Umma dirate aleegge hari nna woroogge hari ilkuwa horoonsiri.

Surki

Muli haawiittimma aleenni haaroo mullicho umu haawiittimma surkanno.

Hooli

Muli umi haawiittimma hoolanno.

Aleegge hari

Muli umi haawiittimma aleegise harisanno.

Woroogge hari

Muli umi haawiittimma woroogise harisanno.

Ajadu Kaa'laanchiwa hari - Su'ma nna ofolla

Please support us!