Coyi umi Kaa'laancho - Qoolu Akata

Coyi umira qoolu akata badanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Qoolu akata

Dirtote saaxinewiinni qoolu akata doori.

Mareekkantino daqiiqubbara suude ledi

PGambooshshu yannara daqiiqubba woro qolte borreessate dandaattohu aana qoola attamanno.

Coyi umi kaa'laanchiwa hari - Xaphooma mashalaqqe

Please support us!