Faakisete kaa'laancho - Lekkaallo

Lekkaalli daata badanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


Lekkaallo

Lekkaalli qarqari giddo attamantanno borro badanno.

Layinkinna aantanno qoollara calla ledi

Batinyu qooli bortaje umi qooli aana lekkaallo jajjabbisi.

Qoolu kiiro ledi

Lekkaalli qarqari giddo qoolu kiiro attamanno.

Faakisete Kaa'laanchiwa hari - Su'ma nna ofolla

Please support us!