Fakisete Kaa'laancho - Sowannohu nna Adhannohu

Fakisete sowannohu nna adhannohu mashalaqqe badanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Qolantino teessora horoonsiraanchu daata horoonsiri

Fakisete qixxaawo aana teessite dargu amadaano surkanno. Gedenoonni faakisete bortaje giddo, halaalanya daata eate dargu amadaancho qiphisi.

Haaroo qolantino teesso

Aantanno borrote saaxinna giddo teessote daata eate doori. Daatu rosantino borro gede faakisete bortajera surkamino.

(Teessote daati barubba)

Soyinohu teesso daata ei.

Dargu amadaano adhannohu teesso gede horoonsiri

Fakisete qixxaawo aana teessote dargu amadaano surkanno. Gedenoonni faakisete bortaje giddo, Halaalanya daata eate dargu amadaancho qiphisi.

Sokkate qaccera teessote daatukaima horoonsiri

Gedeniidi sokka qaccera faakisete bortaje ledo daatukaimi barubba ssurkanno.

Faakisete kaa'laanchiwa hari - Lekkaallo

Please support us!