UmikkinniTaashshi baqisamino

URL afaminonna qooli xaadisaanchu soni qinaawino

UmikkinniTaashshi borrokki soorranno. Naanni fikiimu URL gede afamino nna xa qooli xaadisaanchu gede leellino.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!