UmikkinniTaashshi baqisamino

Mitte mittenta coyi fooliishsho jawa fidalenni hanafi

Borrokki UmikkinniTaashshi nni taaltino ikkinohura xaa qaali jawa fidalenni hanafino. AutoCorrect qaalla borgufote hanafora nna qaalla coyi fooliishsho goofimarchira naanni fikiimu gedensaanni (uurrinshu malaate, darbbu bixxille, xa'mote malaate)soorranno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!