Massagamme maxaafimalaatuba

Icon

Maxaafimalaaticho Kaa'lote giddo leellino xaa qoolira qineessate Maxaafimalaatubbate Ledi bido horoonsiri.

Maxaafimalaatubbate giggishshi qooli aana maxaafimalaaticho hasa dandaatto.

Aantano hajajubba maxaafimalaatichote eigaru mayno aana:

Please support us!