Massagamme maxaafimalaatuba

Icon

Use the Add to Bookmarks icon to set a bookmark for the current page shown in the Help.

Maxaafimalaatubbate giggishshi qooli aana maxaafimalaaticho hasa dandaatto.

Aantano hajajubba maxaafimalaatichote eigaru mayno aana:

Please support us!