Mashalaqisaancho - kaa'lote giddo Qulfeqaalla haso

hasi yanna borrote saaxine giddora qaale borreessatenni baxxino umo hasa dandaatto. Hullo mashalaqqisaanchu hulluwa dirtora fidalete aante amaddino.

Hasote yanna borreessatto woyite wirrisu mashalaqisaanchu dirto giddo heeriro, leellannowi suwashshu garinni aananno fixoomiwa kubbanno. Qaale Hasote yanna borro saaxine giddo borreessatto woyite, illachu mashalaqisaanchu dirto giddo danchu fiixoomiwa kubbanno.

Tugote Bido

Mashalaqisaanchu nna wo'ma-borro duucha wote LibreOffice pirogiraame giddo loossanno. Kaa'lote illachishaanchi uduunnigaxi aana hasiissanno pirogiraame doori.


Please support us!