Kuula

Kuulu uduunni gaxinni mitu mitu dooramino uduunni akatta muccisa dandaatto.

Kuulu uduunni gaxa fanate, misilete uduunni gaxi giddo kuulu ilka qipheessi.

Duumo

Specifies the proportion of red RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no red) to +100% (full red) are possible.

Bido

Duumo

Gordu dana

Doorantino giraafikichora Gordu dani RGB kuuli ganaasine bikka xawisanno. Hornyuwu -100% (gordu dani kuuli nookkiha) +100%geeshsha (wo'mu gordu dani) dandaantannorreeti.

Bido

Gordu dana

Gordu dani kuuli

doorantino giraafichora gordu dani RGB kuuli ganaasine kuuli hala'linye badanno.Hornyuwu-100% (gordu dani kuuli hee'rikkinni) deerrinni +100% (wo'ma gordu dana) ikka dandaamanno.

Bido

Gordudani

Wara'o

Doorrantino giraafikete uduunnichi wara'o badanno. Hornyuwa -100% (kolishsho calla) nni kayise +100% (waajjo calla) dandaantanno.

Icon Brightness

Wara'imma

Heessagi

Doorantino giraafikicho misile heessagishsha badanno.Hornyuwu -100% (heessago co'onta dino) wiinni +100% (guuta heessagi) hee'ra dandaanno.

Icon

Heessagi

Gaamma

Dooramino uduunnichi illachira Gaamma hornyo adanno, hattino mereerima amado warinyi hornyo heleelannoho.Hornyo 0.10 (manaado Gaamma) nni ka'e 10 (Jawado Gaamma) geeshsha dandaantanno.

Bido

Gaamma

Please support us!