Coyi'rattote balaqo

Bortajete giddora giraafikicho surka dandiinannita coyi'rammete balaqo uduunni gaxa fananno.

Tene hajajo injeesate...

Icon Callouts

Coyi'rate balaqa


Coyi'rammete balaqwiinni bido kisi, hakkunni gedensaanni suude misilate bortajete giddo goshooshi.

Qaagishshu Bido

Mite mite suudda goshooshatenni suuddate akatta soorrate dandiissitannota Addi kasuwa afidhanno.Ajichote mu'lisaanchi konni kasi iimaanni angate malaatiwidira soorranno.


Please support us!