Mu'lisaanote tayishsha

Mu'lisaanote tayishshi uduunni gaxa bortajete giraafikicho surka dandiinanni basewiinni fananno.

Tene hajajo injeesate...

Icon Block arrows

Itishu Worbicho


Filoow chaartete uduunni gaxi ilka kisi, hakkunni gedensaanni suude misilete bortaje giddo goshooshi.

Qaagishshu Bido

Mite mite suudda addi gara ikkinoha suuddate akata soorrate bedeeda dandiinanni kasa afidhino.Mu'lisaancho ajo kuriuu addi angate malaatta iimaanni angate malaattawidira soorritanno.


Please support us!