Gaamma

Dooramino uduunnichi illachira Gaamma hornyo adanno, hattino mereerima amado warinyi hornyo heleelannoho.Hornyo 0.10 (manaado Gaamma) nni ka'e 10 (Jawado Gaamma) geeshsha dandaantanno.

Bido

Gaamma

Please support us!