Gaamma

Dooramino uduunnichi illachira Gaamma hornyo adanno, hattino mereerima amado warinyi hornyo heleelannoho.Hornyo 0.10 (manaado Gaamma) nni ka'e 10 (Jawado Gaamma) geeshsha dandaantanno.

Tene hajajo injeesate...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Gamma

Gamma


Please support us!