Giraafikichote Gara

Doorantino Giraafikicho uduunniillachi sona diranno. Xaa fayile giddo hanqafantino woy xaaddino giraafikkicho uduunni disoorramanno, uduunnichu illacha calla ikkinnina.

Bisiccu Akatta

Giraafikichu gara

Gade

Giraafikichu uduunnichi illachi disoorraminoho.

Odolchimma

Giraafikichu uduunni odolchimmatenni leellanno.Kuulu odolchaamu uduunni giddo mittu dani kuulla horoonsi'ra dandaanno. Mittu dani giraafikichira kuulu buuraanchi mittu daninni assanno gede horoonsi'ra dandiinanni.

Kolishshunna Waajju

Giraafikichu uduunnichi kolishshunninna waajjunni leellanno. baalanti 50% woro wara'o hornyo leeltannohu kolishshidheeti. Baalanti 50%aliti waajjidhe leeltanno.

waayikuula

Giraafikichu uduunnichi wara'ote goddo iimira fulannonna gurchotenni riffi yitanno hakko daafira waayi kuulimma badhi xarimmate horoonsama dandaamanno.

Please support us!