Kaarrimmate Faacama

Xiyyo milleessantannoro badanno, miilla misilanno, nna kaarraamme naxibba mereero calla qorqoranno.

Bido

Karrimmate Faacama

Please support us!