Fana/Huna kaa'lamanno

Haroo qorqorsha suunqanni yannara kaalamaanchu umisi loosaasinchimmanni hanafaannoro badanno.Tini qineesso kalqoomu deerrinni baalante bortajera loosantanno.

Tene hajajo injeesate...

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Kaa'laancho Fani/Cufi


Dirtote saaxinera woy xaadi saaxinera kaalamaano heedhanno, shaete miillanna gaamote saaxinna.

Please support us!