Shaete miilla / Dirtote saxine / xaadisaaxine kaa'lamaanchi: Daata

Formete baruwi ledo aante heedhannonsa daati bue doori. Albanni bortaje giddora xaadisantino daati buera surkittoro, kuni qooli leellamannokkiha ikkanno.

Tene hajajo injeesate...

Fani Formete qorqoraancho uduunu gaxa, qiphisi Roore qorqorate bido, qiphisi Shaete qorqorsha barete finco bidonna goshooshate ajo. Xa fajantinoti daatabeezu forme dixaadino.


Daatu bu'e

Daatu bue hasi'nanni amadino shae Halchinoonni shaete bare gumulanno.

Shae

Halchinanni Shae badanno.

Please support us!