Fayle Noo Raginni Attami

Tenne gadete attami qinaawonni baqqado bortaje attamate Attami Fayle Ragisinni bido qipheessi. Kuni Attamaanchu qinaawo hasaai iima leella dandaanno, Hakkuno attamaaancho qinaawonni mayno hajajo shiqisha dandaattoha ikkanno.

Icon Print File Directly

Fayiile ragiseni attami

Please support us!