Suudeessu malaate

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Tattau nookki fooqisa

Fooqishsha eessi hakkuno qaccete fikiimma mitteenni qole xuruuru taowa agaranno.

Tattau nookki haawittote bicamme

Haawiittote bicamme eessi hakkuno qaccete fikiimma mitteenni qole xuruuru taowa agaranno.

Soft hyphen

Leellannokkiha haawiittote bicamme qaalu giddo eessi hakkuno leellannohunna kalaqamannohu xaadooshshu tao mitteege goofimarchu fikiima xuruuru giddo ikkannouraati.

Giddeessinannikki tao baqo dino

Leellanokki fooqisa qaalu giddo eessi hakkuno xuruuru tao eessate, xuruuru giddo mitteege goofimarchu fikiima ikkanno. Xurqaanu borro ofolla heedhuro (CTL) dandeessanno.

Word Joiner

Leellanokki fooqisa qaalu giddo eessi hakkuno qaale mitteenni xuruuru goofimarchira agarannoho. Xurqaanu borro ofolla heedhuro (CTL) dandeessanno.

Guranni qiniiti widi malaate

Borrote ragi malaate eessi hakkuno borrote raga muannoha ayee borrono ha'runsanno malaateeti. Xurqaanu borrote ofolla heedhuro (CTL) dandeessanno.

Qiniitinni gura widi malaate

Borrote ragi malaate eessi hakkuno borrote raga muannore ayee borro ha'runsanno malaateeti. Xurqaanu borrote ofolla heedhuro (CTL) dandeessanno.

Please support us!