Gaamote fuli

Gaamote fuli, hakko daafira gaamote giddo mittu mittunku uduunnichire kunni ka'a muccisate didandaatto. Qalchaabbino gaamo giddo noottoha ikkiro, qalchaabbino gaamo calla cufantanno.

Tene hajajo injeesate...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Exit Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Exit Group.

From toolbars:

Icon Exit Group

Fulote Gaamo


Please support us!