Gaamote fuli

Gaamote fuli, hakko daafira gaamote giddo mittu mittunku uduunnichire kunni ka'a muccisate didandaatto. Qalchaabbino gaamo giddo noottoha ikkiro, qalchaabbino gaamo calla cufantanno.

Tene hajajo injeesate...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Fulote Gaamo


Please support us!