Gaamote fuli

Gaamote fuli, hakko daafira gaamote giddo mittu mittunku uduunnichire kunni ka'a muccisate didandaatto. Qalchaabbino gaamo giddo noottoha ikkiro, qalchaabbino gaamo calla cufantanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Group - Exit Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Bido

Fulote Gaamo


Please support us!