Gaamo

Dooramino uduunnicho gaami,hakko daafira mitturichi gede ikkite millisa dandiitanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Open context menu - choose Group - Group (form objects).

Icon Group

Gaamo


Mittu mittunku uduunnichi akati noo gedeenni agaramamannohu ati uduunnicho gaamittorooti. Gaamo qalchaame assa dandaatto, hakkuno,gaamote giddo gaamo heedhahera dandiitanno.

Please support us!