Gaamo

Dooramino uduunnicho gaami,hakko daafira mitturichi gede ikkite millisa dandiitanno.

Tene hajajo injeesate...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Gaamo


Mittu mittunku uduunnichi akati noo gedeenni agaramamannohu ati uduunnicho gaamittorooti. Gaamo qalchaame assa dandaatto, hakkuno,gaamote giddo gaamo heedhahera dandiitanno.

Please support us!