Gaamo

Gaamodooramino uduunnichomitteenni agartanno, hakko daafira millisa dandiitanno woy mittu uduunnichi gede suudisantanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Group.

Open context menu - choose Group.


Gaamotenni loosa

Gaamonniha mitto mittonka uduunnicho muccisate, gaamo doori, qiniitee-qiphisi, qolteno doori

Gaamo muccisatto wote, uduunnichu gaamotee karsaminokkihu luqqa"aho.

Tab nna Shift+Tab alblichonna badhilicho millisate gaamote giddo uduunnchu widoonni horoonsi'ri.

Gaamote fushshate, qiniitee-qiphisi, qolteno doori

Gaamo

Dooramino uduunnicho gaami,hakko daafira mitturichi gede ikkite millisa dandiitanno.

Gaamantooti

Breaks apart the selected group into individual objects.

Gaamo muccisi

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Gaamote fuli

Gaamote fuli, hakko daafira gaamote giddo mittu mittunku uduunnichire kunni ka'a muccisate didandaatto.

Please support us!