Qixiixi

Doorantino borgufo/ffa/ guraranna qiniiti qooli qooxowa diri. Hasi'rittoha ikkiro, dirote doorsha goofimarchu xuruuri borgufo geeshsha Suude - Borgufo - Dirammedoodhatenni xawisa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Qixiixama


Please support us!