Align Objects

Dooramino uduunnicho mittu mittunku aantenni diri.

note

Doorantino uduunnicho giddo mittu fikiimu gede dagaadaminoho, Mite mite diramette doorshi diloossanno.


Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


note

baalunku dani uduunnichi mitteenni dorama didandaanno. (Dibaalanti Mojuulllana ( Borreessaanchu, Shal, dinqeefachishaanchu,Misile) baalanku dani diramme irkissanno.


Gura

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Lekkaalo

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Qiniitira diri

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Sammote diri

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Sammote diri

Dooramino uduunnichi umaali qacce hossicha diri. mittu uduunichi callu dooramiro misilete woy dinqeefachishate giddo, uduunnichoho umaali qacce aliidi qacce qooxora diri.

Please support us!