Udiinni-gaxa

leellishate cinaancho mayino fante udiinni-gaxa maaxi. Udiinni-gaxi bidonna doorsha rakke injo adhatto gede LibreOffice hajajo amaddinote.

woyyeessi

Hasaawa leda,muccisanna bido huna dandaattowa fani.

Qolte qineessi

doori illacha - Uduunni-gaxa - Qolte qineessi gadensara uduunni-gaxa qolte qineessate amado baragate ikkito. Xa mitootu uduunni-gaxi whakkawotenni leellishamanno, amadote irki'raanooti.

Please support us!