Ladantino xulaalo leellishinna maaxi

Every docked window has an icon to control the display properties of the window.

Ladantino xulaalo leellishate woy maaxate, bido qiphisi.

UmiLeelishanna UmiMaaxa Ladame Xulaalo

Xulaalo fanate maaxantino ladame xulaalo birxe qiphisa dandaato.

Xulaalote gobaani ajote kulaancho miliassitoro ladantino xulaalo umiloosansuni cufantano.

UmiLeelishanchu/UmiMaaxaanchu geri batinye ladame xulaalo tirchote gede ikkitano.

Goshooshinna Tugi

Maaxantino ladame xulaalo birxe aana goshooshe woritoro, xulaalo UmiLeelishu garini fa'nantano.

Please support us!